Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Heb je een vergunning nodig voor inname openbaar domein?

Wil je een bouwwerf, steiger, puincontainer, mobiel sanitair, terras,... plaatsen op de openbare weg of in de publieke ruimte? 

Dat kan maar daarvoor dient u eerste een vergunning aan te vragen. Het openbaar domein is van iedereen. Toch is het soms nodig dat je een stuk van dit openbaar domein inneemt. Bv. om een steiger, puincontainer of verhuislift te plaatsen of om een bouwwerf in te richten met o.a. een mobiel toilet, plaszuil of een handwaseiland. Het is belangrijk dat deze 'innames' veilig kunnen gebeuren, met zo weinig mogelijk hinder. De Afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) behandelt en coördineert de vergunningsaanvragen en hanteert daarbij het minderhinder-principe.

 

Bij het innemen van openbaar domein, zowel op gemeentewegen als gewestwegen, is het aanvragen van een voorafgaande vergunning verplicht. Het innemen van openbaar domein zonder vergunning is een overtreding van art. 78 uit de wegcode.
Er dient onder andere een vergunning aangevraagd te worden bij:

  • wegenwerken
  • aanleg en/of onderhoud nutsleidingen
  • het plaatsen van bouwkranen, stellingen, mobiel sanitair of containers
  • diverse werken waarbij voet- en fietspaden worden ingenomen
  • het voorbehouden van parkeerplaatsen bij bv. verhuizingen, levering meubelen

 

Meer veelgestelde vragen

Mijn toilet staat in een vergunningszone, wat nu?
Mijn toilet staat in een vergunningszone, wat nu?
Machine leveren in een vergunningszone?
Machine leveren in een vergunningszone?
Ik kan geen standaardtoilet bij de arbeidspost installeren. Welke andere opties heb ik?
Ik kan geen standaardtoilet bij de arbeidspost installeren. Welke andere opties heb ik?
Welk toilet huur ik best voor een bouwwerf?
Welk toilet huur ik best voor een bouwwerf?